Z vycházky - Horní Loděnice -Těšíkovská Kyselka - Šternberk. Vedla Slávka Krejčí, foto Slávka Krejčí+Vlasta Vidrmanová
Datum: 15.07.2012
.
.