Z vycházky - Mineralogická. Vedla Bohunka Sinčáková, foto Vlasta Vidrmanová
Datum: 11.07.2012
.
.