Z vycházky - Staroměstský okruh. Vedl Vlastik Zenáhla, fotila Vraťka
Datum: 18.09.2010
.
.