Archív akcí

V ČS Zpráva za rok 2008
Datum: 22.01.2009

Zpráva o činnosti odboru KČT Šumperk

O KČT Šumperk čítal v roce 2008: 173 členů, z toho bylo:
- juniorů do 26 let 11
- členů ve věku do 55 let 37
- členů ve věku seniorském vč. invalidních důchodů: 125
Rodinnou známku jsme vyřizovali 2 rodinám.

Náš odbor patří k největším v oblasti Olomoucký kraj, jeho činnost je celoroční a různorodá. V roce 2008 jsme uskutečnili řadu akcí pro členy našeho odboru i pro veřejnost.

1. Turisticko poznávací činnosti pro členy i nečleny KČT:
Pěší pochody byly hlavní naší činností. Celkem jsme jich za uplynulý rok uskutečnili 87. Z toho byly 4 akce tradiční, které jsou zveřejňovány v kalendářích turistických akcí:
- Novoroční výstup na Háj - 32. ročník 1.1.2008 tentokrát při krásném zimním počasí, trošce sněhu, kdy ještě pěšáci neničí stopu, mírném mrazu přilákalo cca 790 účastníků.
- 19. ročník Šumperské zimní 50, vloni poprvé IVV se konal 23.2.2008 za účasti 175 turistů (+23), na trati 15 km převažovala účast členů našeho OKČT, zaznamenali jsme ale také nárůst účastníků na delší trasy z blízkého i vzdáleného okolí.
- 1.ročník pochodu IVV Loučení s létem aneb Za Huzovským škopkem přilákal do Nízkého Jeseníku tentokrát 118 účastníků, z toho cca 50 bylo našich členů. Organizaci vzorně zajišťoval Vladimír Juříček s týmem spolupořadatelů z Huzové i z našeho OKČT, autobusový zájezd na tuto akci uspořádala Jiřina Skřivánková. S celou akcí vládla spokojenost účastníků, když léto tou dobou spíš vrcholilo a horko bylo docela úmorné.
- 15.ročník Memoriálu Josefa Janků - Po šumperském psaníčku 4.10. proběhl za nečekaně dobrého počasí, neboť ještě v noci předtím intenzívně pršelo. Účast 104 turistů, pořadatele z tohoto důvodu příjemně překvapila. Nejmladší měl 5 měsíců, nejstarší 94 let
- V roce 2008 jsme slavili 120 let od založení klubu a účastnili jsme se tedy také společných akcí KČT pořádaných k tomuto výročí:
- 1.5. jsme se v hojném počtu účastnili zahájení výstavy ke 120. výročí KČT. Uspořádal ji výbor oblasti Olomoucký kraj v Litovli a představila turistickou činnost v naší oblasti. Na tuto výstavu jsme také dodali materiály k prezentaci našeho odboru.
- V sobotu 13.9. jsme se v rámci oblastního turistického srazu vypravili ve dvou skupinách do Starého Města. Pochodu k prameni Morany na Králický Sněžník přes Klepý a Malý Sněžník, který organizoval DDM Vila Doris formou autobusového zájezdu se účastnilo cca 30 turistů, skupina seniorů se vypravila do Starého Města vlakem, ale díky obrovskému zpoždění prakticky všech spojů ČD po noční havárii vlaku u Moravičan se nepodařilo zastihnout start a zaprezentovat se.
- Ve dnech 4. - 8. června 2008 se 6 našich turistů zúčastnilo Letního turistického srazu 2008 v Lázních Bělohrad, pořádaného Klubem českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje. Denně absolvovali pořádané výlety, prošli naučnou stezku K.V.Raise a byli unešeni tímto překrásným krajem pod Zvičinou.
- Většina turistických pochodů ale jistě proběhla péčí našich vedoucích pro turisty z našich řad. Na vycházkách jsme našlapali celkem 996 km při účasti 1423 turistů, průměrná účast na akci tedy byla 17 účastníků, jak z hlášení vedoucích aktivně zjistil a vypočítal náš vedoucí revizor Ing.Jan Fričar. Z jeho statistiky ještě mimo jiné vyplývá, že našim nejoblíbenějším dopravním prostředkem na akce byl vlak, který jsme použili v 63%, autobusy nám posloužily ve 33% a pouze ve 4 % jsme se spolehli pouze na vlastní nohy a vypravili jsme se do nejbližšího okolí Šumperka. V této statistice asi nejsou započteny lyžařské vycházky, které připravili v loňském roce Iva Všetičková a Mirek Hruba, leč díky počasí realizovali jen částečně, dále některé mimořádné, i když poslední dobou docela pravidelné akce, jako jsou odpolední procházky po městě s odborným výkladem Ing.Arch.Jitky Štáblové, které vyhlašujeme většinou ve vývěsce, mailem nebo ústním podáním.
- Důležitým faktorem naprosté většiny turistických aktivit je počasí, i to se pokusil náš statistik Honza analyzovat, tak se podívejme, zda byl k nám sv.Petr shovívavý..Je to možná s podivem, ale z cesťáků vedoucích vycházek vyplynulo, že to bylo nerozhodně. Ve 28 případech bylo opravdu hezky a ne 28 případech by psa do té sloty nevyhnal.

2. Zájezdy v roce 2008
- V květnu se uskutečnil jednodenní autobusový zájezd do Pivnické rokle pod vedením Mirka Hruby
- V červnu uspořádala jednodenní autobusový zájezd do Haškovy Lipnice Hana Závodná
- 2.8. - 9.8. uspořádaly Jiřina Skřivánková a Zdena Daňková autobusový zájezd do oblasti Slovenských Polonin
- Celotýdenní zájezdy vlakem do Mohelna, Vinařskými cestami po Jižní Moravě proběhly pod vedením Vlastíka Zenáhly a Bohunky Sinčákové.
- V září se uskutečnil jednodenní autobusový zájezd na akci Za huzovským škopkem pod vedením Jiřiny Skřivánkové.


3.Činnost rozhledny:
Mezi činnosti, které jsou v naší práci nepřehlédnutelné, patří naše starost o provoz rozhledny pro veřejnost. Jejím provozem přispíváme k atraktivitě našeho města a okolního regionu. Do konce října navštívilo rozhlednu podle evidence prodaných vstupenek 3653 turistů, přitom hromadné návštěvy dětí v tomto čísle nejsou zahrnuty.
- Po celý rok probíhaly služby na Háji dle rozpisu. Zajištění přístupu na rozhlednu je významným a organizačně velmi velice náročným úkolem našeho odboru.
- Tradiční jarní úklid proběhl v dubnu.

Ostatní informace o činnosti odboru KČT:
- Z oddílového dění je možno vzpomenout m.j. odvážný čin 2 družstev pří severském závodu lidských psích posádek na zábřežském Welzlování v únoru loňského roku. Osvědčila se vzorná příprava eskymácké babičky Skřivánkové a zejména družstvo marodů ve složení Krausová, Ondráčková, Bláhová, Muroňová, Hrudová, Urbánková naprosto okouzlilo pořadatele. Ti něco takového opravdu nečekali a udělili mu zvláštní cenu. Sportovní družstvo severských ohařů Adámků, Štáblové a Hruby galantně odstartovalo s historickou kárkou a mašérkou Jirmanovou. Sice nastaly s provozem vozidla (opadaly postupně všechny postranice), ale celkově šlo o promyšlený útok na bránice účastníků?.
- Dále připomenu výstavu náhodného výběru fotek Pavla Adámka, kterou jsme měli tu čest prezentovat na rozhledně. Po skončení byly fotografie rozprodány v dražbě, která se uskutečnila 28.9. Vynesla 1710 Kč, které jsme poslali na konto sbírky pro hendikepované turisty, z něhož se mimo jiné zajišťuje značení tras pro vozíčkáře.
- Během roku jsme se v našem turistickém odboru také přidali k výzvě města Šumperk, které připravuje pod vedením městského historika Drahomíra Polácha publikaci o dějinách sportu a začali intenzivněji pátrat po naší historii. Utvořila se skupina nadšenců, kteří probrali spoustu archiválií uložených ve státním okresním archívu v Šumperku, někteří z Vás přispěli vlastními materiály a zkušenostmi a postupně vzniká text, který bude jistě zajímaný pro poznání vlastní historie.

Ze zprávy na výroční členské schůzi dne 22.1.2009 - zkráceno