Archív akcí

Recesní oslavy MDŽ u Kostelíčka
Datum: 07.03.2010

Fotogalerie k akci

Zpráva o oslavě MDŽ konané u Kostelíčku dne 7. března 2010

Členové KČT v Šumperku již podruhé oslavili svátek žen turistickou vycházkou ke kostelíčku.

Štáb, vedený Jiřinou Skřivánkovou, připravil nejen recesistický program,
ale vyrobil i papírové karafiáty na dekorování účastníků, za něž lidé přispívali na opravu Kostelíčku.
Podle rozdaných karafiátů na akci průběžně přišlo více než devadesát účastníků.
Po průvodu sídlištěm odjeli slabší jedinci autobusem k hrabenovské myslivně
a ostatní putovali pěšky. U Kostelíčku zřídili manželé Körmendyovi punčový bufet
a spolu s Janem Bavalou připravili oheň na opékání buřtů.
Jiřinka seznámila přítomné s programem: prohlídka Kostelíčka s kulturním zážitkem, sborový zpěv Písně ženy, plamenný projev přední aktivistky z klubu, opékání buřtů se zpěvem při kytaře, popíjení Christiánova belgického punče a po skončení programu přesun do vyhřáté hospody.
Vzhledem k ledovému vánku, byl o punč a opékání velký zájem hned po příchodu na místo.
Při prohlídce kostelíčku do něj zavítal poustevník v dobovém hábitu.
Po jeho přivítání Jiřka přítomné seznámila se způsobem jeho života a přiblížila nám historii poustevníků.
Vyprávěla poutavě a tak barvitě, že nejedno oko utrousilo slzu (smíchy).
Poté nám hezká slečna zahrála na harmonium.
Po návratu k ohni přednesla projev Slávka, prezidentka Veselé společnosti
pro lidskou kulatost.
Přečetla i programové prohlášení společnosti a její stanovy (viz příloha níže).
Následoval sborový zpěv Písně ženy. Z podnětu J. Skřivánkové byl na počest kořenů Christiána Körmendyho uzavřen pakt česko - belgického přátelství.
Mimo stále nových příchozích návštěvníků akce, přišla také skupina kluků z domova v Olšanech.
Za svá pěvecká vystoupení sklidili velký aplaus.
Při kytaře se zpívalo, jedlo, pilo a bavilo. Však nezůstali jsme tam dodnes,
ale přesunuli se do vyhřáté hospody v Temenici.
Účastníci rozehřátí i teplem v místnosti konstatovali, že se akce zdařila a že nikdo neumrznul.
Vojta

************************************************************************************


Veselá společnost pro lidskou kulatost


Projev přednesený na oslavě MDŽ 7. 3. 2010 přednesla Slávka Krejčí


Milé dámy - kolegyně, kamarádky, sestry!
U příležitosti svátku MDŹ 2010 se na vás obracím s novou výzvou.
Prosím, věnujte pozornost mým slovům! Již dlouho sleduji, jak všude probíhá diskriminace nás, které jsme kvalitněji vytvořené a tudíž výrazněji do prostoru rozložené. Televize, časopisy, módní návrháři, ba i někteří výtvarní umělci nám předvádějí jako vzory ženskosti osoby, ke kterým byla matka příroda skoupá natolik, že jim kosti obalila pouze kůží a nedopřála jim žádné lepé tvary.
Proč je chválí, když oko vilných mužů pak nemá na čem spočinout?
Také si lámete hlavu, proč má být vzorem ženství ta, která má hrudník jako chlap?
A kdo za to všechno může? V šedesátých letech minulého století se stala známou modelkou jistá Twiggy, která byla hubená jako šindel. A proč byla tak hubená? Protože byla líná pořádně se najíst, a tím vyvolala řetězovou reakci lenosti. Líní módní návrháři začali šít na podobná nedochůdčata,protože nemuseli dělat záševky a vytvářet rafinované střihy, aby zdůraznili ženskost, nýbrž začali navrhovat a šít pytle. Milé dámy, vy, které jste plnoštíhlé a vy, jež s námi sympatizujete, spojme své hlasy a společně zvolejme: Už je dosti hubenosti! A nebojme se oslovit tvůrce mody: Návrháři všech zemí procitněte a nás silné oblékněte! Milé dámy, nezoufejme! Obraťme své zraky do historie. Pánové jako Rubens nebo Mánes měli vytříbený vkus a vzdali hold plným tvarům. I nám se blýská na lepší časy, například Jan Saudek obdivuje ženy výrazněji utvořené. Vezměme si též příklad z novodobých průkopnic oblých tvarů, zejména Heleny Růžičkové, která si svou rozměrností nikdy nekazila náladu, nebo Haliny Pawlowské, která svou korpulentnost proměnila v přednost. Nosme své výrazné postavy s hrdostí a sebevědomím.
Milé dámy, milujme své kilogramy!


***********************************************************************************


Veselá společnost pro lidskou kulatost

Programové prohlášení
My jsme ženské slovanské,
máme mocná pozadí,
na té pouti pozemské
nám to nijak nevadí.
S velkou vervou zdoláváme kopce, doliny,
protože jsou stejně krásné, jako naše obliny.
Když do cíle dorazíme, dáme pivínko,
abychom se nezmenšily ani malinko.
Že jsou s námi kamarádky štíhlé jako proutí,
to nás, pevně utvořené, přece nezarmoutí.
Držíme se známých zásad neznámého Borka,
Žena má být jako káva silná, sladká, horká.

Sestavila Slávka Krejčí

************************************************************************************

Veselá společnost pro lidskou kulatost

Stanovy
1. Přijímání členů
Hlavní podmínkou členství je smysl pro humor a recesi. Nadváha a obezita jsou možné, sympatie k boubelkám a tlouštíčkům nutné. Důležitá je uvědomělost - i hubení lidé mohou ztloustnout.
2. Schůze
Sdružení je volné, proto se nebudou konat povinné schůze všech členů najednou. Členky a členové se budou scházet libovolně podle toho, kdo s kým kamarádí,
místo srazu si určí sami. Doporučuje se oblíbená hospoda či cukrárna.
3. Aktivita
Dobrovolná valná a valivá hromada proběhne vždy na těchto vybraných akcích KČT Šumperk:
dálkový pochod zimní 50, Oslava MDŽ, jarní úklid rozhledny na Háji, Loučení s létem v Huzové, Pochod po šumperském psaníčku, ukládání pohorek a zpívání koled.

Sestavila Slávka Krejčí