Fotogalerie

Z vycházky Na výlov rybníka u Šumvaldu. Vedla Slávka Krejčí. Foto Vojta a Slávka.
Datum: 24.10.2009

Na hezké počasí to nevypadá.
.
Zadrátovaná ves.
.
.
Který rok to píšeme??
.
.
.
.
Dali byste si?
..
.. a tady také?
Jeden ze 6 ulovených sumců albínů.
Spouště cvakaly.
.
.
Zlatá ryba.
.
.
Další ,,zlatá
To je macek.
Na váhu.
Prodáno.
.
.
.
.
Třídění.
.
Proč si dělat nepořádek doma, když to zde umí zručněji.
Součástí výlovu bývá jarmark - ,,babka
Dost bylo dívadla. Do řepy!!!